Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Откриване на заседанието

09:05 / 09:06 - 25-11-2014
 
Настоящ оратор
Mairead McGUINNESS Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Ирландия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
Заместник
  • Комисия по конституционни въпроси
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
  • Делегация за връзки с държавите от Южна Азия
Заместник-председател
 
 
 
Оратор по темата
  • 09:05 McGuinness, Mairead (селекциониране)
Списък на темите: Вт, 25 XI 2014
 
 
   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ