Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Обяснение на вот

13:02 / 14:25 - 02-07-2013
 
Настоящ оратор
Gianni PITTELLA Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Италия
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • Комисия по култура и образование
  • Делегация за връзки с Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Косово
Заместник
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
 
 
 
Оратор по темата
Списък на темите: Вт, 02 VII 2013
 
 
   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ