Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (разискване)

20:49 / 21:38 - 02-07-2013
 
Настоящ оратор
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Испания
 
 
Заместник-председател
Член
  • Европейски парламент
  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • Комисия по петиции
  • Делегация за връзки с Панафриканския парламент
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
Заместник
  • Комисия по развитие
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Делегация в Парламентарния комитет Карифорум - ЕС
  • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна
  • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
 
 
 
Списък на темите: Вт, 02 VII 2013
 
 
   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ