Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Въвеждане на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки (разискване)

15:56 / 16:43 - 04-02-2016
 
Настоящ оратор
Corina CREȚU Румъния
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по заетост и социални въпроси
  • Делегация за връзки с Израел
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
Заместник
  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 
 
 
Списък на темите: Чт, 04 II 2016
 
 
Опровержение: Устният превод в никакъв случай не представлява действителен запис на разискванията.

Симултанният превод на разискванията се предоставя от Европейския парламент единствено с цел улесняване на общуването между участниците в заседанието и в никакъв случай не представлява достоверен запис на разискванията.


Единствено оригиналното изказване или неговият редактиран писмен превод са достоверни.


При наличие на разлика между симултанния превод и оригиналното изказване (или редактирания писмен превод на изказването), оригиналното изказване (или неговият редактиран писмен превод) e с по-голяма тежест.


Използването на записи на устния превод за цели, различни от горепосочените, е забранено, освен ако Европейският парламент не е предоставил специално разрешение за това.

   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ