Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Въвеждане на съвместими системи за регистрация на домашни любимци във всички държави членки (разискване)

15:56 / 16:43 - 04-02-2016
 
Настоящ оратор
Corina CREȚU Румъния
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • Делегация за връзки с Израел
  • Комисия по заетост и социални въпроси
Заместник
  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 
 
 
Списък на темите: Чт, 04 II 2016
 
 
   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ