Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Европейска карта „Interrail“ при навършване на 18-годишна възраст (разискване)

20:11 / 21:05 - 04-10-2016
 
Настоящ оратор
Dimitrios PAPADIMOULIS Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Гърция
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
Заместник
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
  • Комисия по регионално развитие
  • Делегация за връзки с Китайската народна република
  • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 
 
 
Оратор по темата
Списък на темите: Вт, 04 X 2016
 
 
   
Контакт и помощ