Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Детското робство в Хаити

10:53 / 11:27 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Lívia JÁRÓKA Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Унгария
 
 
Заместник-председател
  • Европейски парламент
Член
Заместник
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Комисия по правата на жените и равенството между половете
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ