Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Време за гласуване

12:25 / 12:39 - 02-07-2013
 
Настоящ оратор
Bogusław SONIK Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Полша
 
 
Член
  • Европейски парламент
  • Комисия по бюджетен контрол
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Делегация за връзки с Иран
Заместник
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари
  • Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
Заместник-председател
 
 
 
Списък на темите: Вт, 02 VII 2013
 
 
   
URL на видео потока
 
Постоянна url препратка към тази страница
 
Контакт и помощ