Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Miguel ARIAS CAÑETE Испания
 
 
Член
  • Европейски парламент
  • Комисия по бюджетен контрол
  • Комисия по рибно стопанство
  • Комисия по конституционни въпроси
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
Заместник
  • Делегация за връзки с Южна Африка
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ