Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Urszula KRUPA Европейски консерватори и реформисти Полша
 
 
Член
  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по петиции
  • Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ