Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Ivan JAKOVČIĆ Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Хърватия
 
 
Член
  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания
  • Комисия по регионално развитие
  • Европейски парламент
Заместник
  • Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия
  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Заместник-председател
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ