Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Laurenţiu REBEGA Група „Европа на нациите и свободите“ Румъния
 
 
Член
  • Европейски парламент
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
  • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • Комисия по петиции
Заместник
  • Делегация в Kомитета за парламентарно партньорство ЕС – Армения, Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС – Азербайджан и Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Грузия
  • Комисия по рибно стопанство
  • Комисия по регионално развитие
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Комисия по външни работи
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ