Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Seán KELLY Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Ирландия
 
 
Член
  • Делегация за връзки с Иран
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по международна търговия
  • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • Cпециална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
  • Комисия по рибно стопанство
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ