Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Angel DZHAMBAZKI Европейски консерватори и реформисти България
 
 
Член
  • Европейски парламент
  • Комисия по култура и образование
  • Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
Заместник
  • Комисия по външни работи
  • Комисия по правни въпроси
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • Cпециална комисия относно тероризма
Заместник-председател
  • Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ