Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Maria GRAPINI Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Румъния
 
 
Член
  • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • Европейски парламент
  • Делегация за връзки с Корейския полуостров
Заместник
  • Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова
  • Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • Комисия по транспорт и туризъм
  • Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ