Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания, последвани от разисквания (разискване)

15:00 / 15:48 - 08-02-2018
 
Настоящ оратор
Udo BULLMANN Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Германия
 
 
Член
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Европейски парламент
  • Делегация за връзки с Федеративна република Бразилия
  • Делегация за връзки с Меркосур
  • Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея
Заместник
  • Комисия по развитие
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
  • Комисия по транспорт и туризъм
 
 
 
 
 
   
Контакт и помощ