Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта (разискване)

09:26 / 09:56 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Sirpa PIETIKÄINEN Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Финландия
 
 
Член
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Европейски парламент
  • Делегация за връзки с Китайската народна република
  • Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
Заместник
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Комисия по правата на жените и равенството между половете
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
  • Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Контакт и помощ