Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта (разискване)

09:26 / 09:56 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Bill ETHERIDGE Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ Обединено кралство
 
 
Член
  • Комисия по регионално развитие
  • Подкомисия по сигурност и отбрана
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по международна търговия
  • Комисия по бюджети
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Контакт и помощ