Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта (разискване)

09:26 / 09:56 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Babette WINTER Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Германия
 
 
Член
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация за връзки с Индия
  • Европейски парламент
Заместник
  • Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  • Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Контакт и помощ