Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта (разискване)

09:26 / 09:56 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Pervenche BERÈS Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Франция
 
 
Член
  • Европейски парламент
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Делегация за връзки със Съединените американски щати
Заместник
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
  • Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • Комисия по конституционни въпроси
  • Анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами
  • Специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци
  • Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Контакт и помощ