Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Оповестявания във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта (разискване)

09:26 / 09:56 - 18-04-2019
 
Настоящ оратор
Lieve WIERINCK Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Белгия
 
 
Член
  • Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
  • Европейски парламент
  • Делегация за връзки с Китайската народна република
Заместник
  • Комисия по икономически и парични въпроси
  • Анкетна комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор
  • Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 
 
 
Списък на темите: Чт, 18 IV 2019
 
This event is also available on our multidevice player.
 
 
   
Контакт и помощ