Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Vyhledávání videozáznamu z plenárního zasedání

 
01-07-2014 Všechna volební období
 
 
 
 

Zahájení zasedání

09:03 / 09:04 - 16-03-2017
 
Právě hovoří
Ildikó GÁLL-PELCZ Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Maďarsko
 
 
Místopředsedkyně
  • Evropský parlament
Členka
  • Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
  • Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
  • Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • Vyšetřovací výbor pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky
  • Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
  • Vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu
Náhradnice
  • Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
  • Hospodářský a měnový výbor
  • Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 
 
 
 
Odmítnutí zodpovědnosti: Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.


Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.


V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).


S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

   
URL videa
 
Stálé url této stránky
 
Kontakt a pomoc