Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Vyhledávání videozáznamu z plenárního zasedání

 
01-07-2014 Všechna volební období
 
 
 
 

Strategie pro evropské letectví (rozprava)

08:32 / 09:37 - 16-02-2017
 
Právě hovoří
Dimitrios PAPADIMOULIS Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Řecko
 
 
Místopředseda
  • Evropský parlament
Člen
  • Hospodářský a měnový výbor
  • Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
Náhradník
  • Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
  • Výbor pro regionální rozvoj
  • Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)
  • Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE 2)
 
 
 
K tématu hovoří
 
 
Odmítnutí zodpovědnosti: Tlumočení není autentickým záznamem jednání.

Evropský parlament poskytuje simultánní tlumočení rozprav výhradně za účelem usnadnění komunikace mezi účastníky schůze a toto tlumočení v žádném případě není autentickým záznamem rozprav.


Za autentický se považuje pouze původní projev nebo revidovaný písemný překlad takového projevu.


V případě rozporu mezi simultánním tlumočením a původním projevem (nebo revidovaným písemným překladem tohoto projevu) má přednost původní projev (nebo jeho revidovaný písemný překlad).


S výjimkou výslovného povolení Evropského parlamentu je použití záznamu tlumočení k jiným účelům než těm, které jsou uvedeny výše, přísně zakázáno.

   
URL videa
 
Stálé url této stránky
 
Kontakt a pomoc