Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

TRANΣυνεδρίαση επιτροπής -15:04 / 17:36 - 30-05-2012
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Ημερήσια διάταξη
 • Wed, 30 May 2012 09:00 - 11:00
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Approval of minutes of meeting of:
  • Approval of minutes of meeting of: (PE487.775)
  • Approval of minutes of meeting of: (PE488.010)
  • 3.0 (TRAN/7/07461) Support from the European Regional Development Fund to the 'European territorial cooperation' goal
  • 4.0 (TRAN/7/09119) EU Cohesion Policy Strategy for the Atlantic Area
 • Wed, 30 May 2012 11:00 - 12:30
  • 5.0 Joint TRAN-IMCO meeting on eCall (consideration of amendments). See separate agenda Room: PHS 1A002
 • Wed, 30 May 2012 15:00 - 17:30
  • 6.0 (TRAN/7/08178) Single European railway area (recast version)
  • 7.0 (TRAN/7/08576) Implementation of the Single European Sky legislation
  • 8.0 (TRAN/7/08053) Implementation and exploitation of European satellite navigation systems
 • Thu, 31 May 2012 09:00 - 12:30
  • 9.0 Chair’s announcements concerning coordinators’ decisions
  • *** Electronic vote ***
  • 10.0 (TRAN/7/08178) Single European railway area (recast version)
  • 11.0 (TRAN/7/07461) Support from the European Regional Development Fund to the 'European territorial cooperation' goal
  • 12.0 (TRAN/7/09119) EU Cohesion Policy Strategy for the Atlantic Area
  • 13.0 (TRAN/7/06612) Amendment of Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and of Regulation (EC) No 561/2006
  • *** End of electronic vote ***
  • 14.0 Any other business
  • 15.0 Next meeting(s) (TRAN(2012)0618_1) Mon, 18 Jun 2012
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια