Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

EMISΣυνεδρίαση επιτροπής -09:10 / 11:37 - 12-01-2017
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Thu, 12 Jan 2017 09:00 - 12:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 Approval of minutes of meeting of: (PE594.128)
  • Approval of minutes of meeting of: (PE595.451)
  • Approval of minutes of meeting of: (PE595.584)
  • Approval of minutes of meeting of: (PE595.600)
  • Joint debate
  • 4.0 (EMIS/8/07666) Report on the inquiry into emission measurements in the automotive sector
  • 5.0 (EMIS/8/07945) Draft recommendations following the inquiry on emission measurements in the automotive sector
  • * * *
  • 6.0 (EMIS/8/08752) Hearing of Mr Viktor Stromček, State Secretary of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development, Slovakia
 • Thu, 12 Jan 2017 15:00 - 17:30
  • 7.0 (EMIS/8/08751) Hearing of Mr Riccardo Nencini, Vice Minister for Infrastructure and Transport, Italy
  • 8.0 Any other business
  • 9.0 Next meetings (EMIS(2017)0124_1) Tue, 24 Jan 2017
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια