Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

JURIΣυνεδρίαση επιτροπής -09:15 / 11:29 - 12-01-2017
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
  • Thu, 12 Jan 2017 09:00 - 09:45
    • 1.0 Adoption of agenda
    • 2.0 Chair’s announcements
    • 3.0 Approval of minutes of meeting of: (PE593.951)
    • Approval of minutes of meeting of: (PE595.504)
    • 4.0 (JURI/8/07947) Copyright in the Digital Single Market
    • 5.0 (JURI/8/07952) Rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes
  • Thu, 12 Jan 2017 09:45 - 10:30
    • *** Voting time ***
    • 6.0 (JURI/8/03463) Civil Law Rules on Robotics
    • 7.0 (JURI/8/06751) Safety rules and standards for passenger ships
    • 8.0 (JURI/8/07149) Coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities
    • 9.0 (JURI/8/07144) Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing
    • *** End of vote ***
  • Thu, 12 Jan 2017 10:30 - 12:00
    • In camera
    • 10.0 Verification of credentials (Rule 3)
    • 11.0 Disputes involving Parliament (Rule 141)
    • 12.0 (JURI/8/08154) Request for waiver of the immunity of Béla Kovács
    • 13.0 (JURI/8/08360) Request for waiver of the immunity of Marine Le Pen
    • 14.0 (JURI/8/08359) Request for waiver of the immunity of António Marinho e Pinto
    • * * *
  • Thu, 12 Jan 2017 12:00 - 12:30
    • In camera
    • Coordinators' meeting
    • * * *
  • Thu, 12 Jan 2017 15:00 - 16:00
    • 15.0 Exchange of views with Owen Bonnici, Minister for Justice, Culture and Local Government and Christian Cardona, Minister for Economy, Investment and Small Business on the priorities of the Maltese Presidency
  • Thu, 12 Jan 2017 16:00 - 18:30
    • 16.0 Chair’s announcements concerning coordinators’ decisions
    • 17.0 (JURI/8/07957) Cross-border exchange between the Union and third countries of accessible format copies of certain works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled
    • 18.0 (JURI/8/07941) Permitted uses of works and other subject-matter protected by copyright and related rights for the benefit of persons who are blind, visually impaired or otherwise print disabled and amending Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society
    • 19.0 (JURI/8/03330) Protection of vulnerable adults
    • 20.0 (JURI/8/05992) Posting of workers in the framework of the provision of services
    • 21.0 (JURI/8/06558) Amendment to Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work
    • 22.0 (JURI/8/06763) Cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws (Text with EEA relevance)
    • 23.0 (JURI/8/07342) Discharge 2015: EU general budget - European Court of Justice
    • 24.0 (JURI/8/08298) EU eGovernment action plan 2016-2020
    • 25.0 (JURI/8/06258) Disclosure of income tax information by certain undertakings and branches
    • 26.0 Subsidiarity (Rule 42)
    • 27.0 Any other business
    • 28.0 Next meetings (JURI(2017)0130_1) Mon, 30 Jan 2017
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια