Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMMΣυνεδρίαση επιτροπής -09:13 / 12:32 - 20-06-2017
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.

Please find :
SV on NL
SK on DA
HR on FI
LT on SV
PL on EL
Ημερήσια διάταξη
 • Tue, 20 Jun 2017 09:00 - 09:45
  • With the Council and Commission
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 (FEMM/8/09741) Mapping and impact of Gender Equality Plans
 • Tue, 20 Jun 2017 09:45 - 10:00
  • *** Electronic vote ***
  • 4.0 (FEMM/8/09269) Deployment of cohesion policy instruments by regions to address demographic change
  • *** End of electronic vote ***
 • Tue, 20 Jun 2017 10:00 - 11:30
  • 5.0 (FEMM/8/08910) Measures to prevent and combat mobbing and sexual harassment at workplace, in public spaces, and political life in the EU
 • Tue, 20 Jun 2017 11:30 - 12:30
  • 6.0 (FEMM/8/10201) Visit of the Maltese President of the Republic, H. E. Marie-Louise Coleiro Preca
  • 7.0 (FEMM/8/09908) Visit of Mr Ibon Uribe and Ms Heléne Fritzon, Chair and Vice-Chair of the Standing Committee for Equality of the Council of European Municipalities and Regions
  • 8.0 Any other business
  • 9.0 Next meetings (FEMM(2017)0626_1) Mon, 26 Jun 2017
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια