Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Προϋπολογισμών

BUDGΣυνεδρίαση επιτροπής -10:08 / 11:24 - 14-09-2017
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Thu, 14 Sep 2017 09:00 - 10:00
  • Coordinators' meeting (in camera)
  • * * *
 • Thu, 14 Sep 2017 10:00 - 12:00
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 Approval of minutes of meetings (PE606.259)
  • * * *
  • 4.0 (BUDG/8/09490) General budget of the European Union for the financial year 2018 - all sections
  • 5.0 (BUDG/8/10016) Mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide for the payment of advances in the general budget of the Union for 2018
  • 6.0 (BUDG/8/10560) Amending budget No 5 to the general budget 2017 Providing the financing for the European Fund for Sustainable Development (EFSD) and increasing the Emergency Aid Reserve (EAR) further to the revision of the Multiannual Financial Framework regulation
  • 7.0 (BUDG/8/10554) Mobilisation of the Flexibility Instrument to provide the financing for the European Fund for Sustainable Development
  • 8.0 (BUDG/8/09701) The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020
  • 9.0 Building policy - Exchange of views on any new information received
  • * * *
  • *** Voting time ***
  • 10.0 2017 Budget: Section III - Commission Rapporteur: Jens Geier (S&D) - DEC 18/2017 - Any other transfer request
  • 11.0 2017 Budget: Other Sections Rapporteur: Indrek Tarand (Greens/EFA) - Any transfer request
  • 12.0 Building policy Rapporteur: Monika Hohlmeier (PPE) - EEAS building project - Nepal - EEAS building project - Lebanon - Any other request
  • *** End of vote ***
  • * * *
  • 13.0 (BUDG/8/07915) Guarantee Fund for external actions
  • 14.0 (BUDG/8/07896) EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union
  • ------
  • 15.0 Any other business
  • 16.0 Next meetings 26-28 September 2017
 
 
   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια