Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

EMPLΣυνεδρίαση επιτροπής -09:28 / 11:16 - 10-10-2017
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Tue, 10 Oct 2017 09:20 - 09:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
 • Tue, 10 Oct 2017 09:30 - 10:00
  • *** Electronic vote ***
  • 3.0 (EMPL/8/08724) Preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures
  • *** End of electronic vote ***
 • Tue, 10 Oct 2017 10:00 - 11:00
  • 4.0 (EMPL/8/07681) The implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States
 • Tue, 10 Oct 2017 11:00 - 11:45
  • 5.0 (EMPL/8/11027) Economic Benefits of Gender Equality in the European Union
 • Tue, 10 Oct 2017 11:45 - 12:30
  • 6.0 Any other business
  • * * *
 • Tue, 10 Oct 2017 15:00 - 17:30
  • 7.0 (EMPL/8/10033) European Solidarity Corps
  • 8.0 Next meetings
  • Next meetings (EMPL(2017)1016_1) Mon, 16 Oct 2017
  • Next meetings (EMPL(2017)1019_1) Thu, 19 Oct 2017
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια