Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Committee on Women's Rights and Gender Equality

FEMMΣυνεδρίαση επιτροπής -17:10 / 17:26 - 06-11-2017
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
  • With the Council and Commission
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
 • Mon, 6 Nov 2017 15:00 - 16:00
  • 3.0 (FEMM/8/00840) European Institute for Gender Equality (EIGE)
 • Mon, 6 Nov 2017 16:00 - 17:00
  • 4.0 (CJ07/8/11271) Study on "EU Gender Action Plan 2016-2020 at year one", presentation by EPRS
  • 5.0 See separate joint draft agenda (CJ07/8/09088) Implementation of the Joint Staff Working Document (SWD(2015)0182) - Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020
  • *** Electronic vote ***
 • Mon, 6 Nov 2017 17:00 - 17:30
  • 6.0 (FEMM/8/09433) The implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States
  • 7.0 (FEMM/8/10207) Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2016 and the European Union’s policy on the matter
  • 8.0 (FEMM/8/10983) FEMM Committee Calendar 2018
  • *** End of electronic vote ***
  • 9.0 Any other business
  • 10.0 Next meetings (FEMM(2017)1121_1) Tue, 21 Nov 2017
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια