Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

FEMMΣυνεδρίαση επιτροπής -09:44 / 11:27 - 21-11-2017
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Tue, 21 Nov 2017 09:30 - 10:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Approval of minutes of meetings
  • Approval of minutes of meetings (PE610.872)
  • 3.0 Chair’s announcements
  • 4.0 (FEMM/8/08904) Gender Equality in the Media Sector in the EU
  • 5.0 (FEMM/8/10974) Recommendation to the Council on the EU priorities for the 62nd session of the UN Commission on the Status of Women
  • 6.0 (FEMM/8/10822) 2016 discharge: European Institute for Gender Equality (EIGE)
  • 7.0 (FEMM/8/10603) 2016 discharge: EU general budget - Commission
 • Tue, 21 Nov 2017 10:30 - 11:30
  • 8.0 (FEMM/8/11390) Fighting gender-based violence: exchange of views with a Delegation of Parliamentarians from Morocco
  • * * *
 • Tue, 21 Nov 2017 11:30 - 12:30
  • 9.0 Coordinators’ meeting
  • * * *
 • Tue, 21 Nov 2017 15:00 - 18:30
  • 10.0 (FEMM/8/10082) Interparliamentary Committee Meeting on Violence against Women
  • 11.0 Any other business
  • 12.0 Next meetings (FEMM(2017)1204_1) Mon, 4 Dec 2017
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια