Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

CONTΣυνεδρίαση επιτροπής -14:30 / 15:31 - 28-11-2017
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Mon, 27 Nov 2017 15:00 - 17:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 (CONT/8/10601) 2016 discharge: EU general budget - Commission
  • 4.0 (CONT/8/11594) CONT mission to Poland (18-20 April 2017)
  • 5.0 (CONT/8/09815) CONT mission to Washington (22 to 26 May 2017)
 • Mon, 27 Nov 2017 17:30 - 18:30
  • In camera
  • 6.0 (CONT/8/11597) OLAF investigation cases concerning Hungary
 • Tue, 28 Nov 2017 09:00 - 12:30
  • *** Electronic vote ***
  • 7.0 (CONT/8/09431) The implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States
  • *** End of electronic vote ***
  • 8.0 (CONT/8/10601) 2016 discharge: EU general budget - Commission
  • 9.0 (CONT/8/11598) Study on "Transitional allowances for former EU office holders - too few conditions?"
  • Short presentation of recently published ECA Special Report
  • 10.0 (CONT/8/11599) Special Report No 15/2017 (2016 discharge): Ex-ante conditionalities and performance reserve in Cohesion: innovative but not yet effective instruments
 • Tue, 28 Nov 2017 14:30 - 15:30
  • 11.0 (CONT/8/11584) ECA Special Report 17/2017 (2016 discharge): The Commission's intervention in the Greek financial crisis
  • 12.0 Any other business
  • 13.0 Next meetings (CONT(2017)1204_1) Mon, 4 Dec 2017
  • Next meetings (CONT(2017)1207_1) Thu, 7 Dec 2017
 
 
Ρήτρα αποποίησης ευθυνών: Η διερμηνεία δεν μπορεί να θεωρηθεί αυθεντική απόδοση των συζητήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τις συζητήσεις αποκλειστικά για να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση· η διερμηνεία αυτή δεν αποτελεί επ' ουδενί επικυρωμένη εγγραφή των συζητήσεων.


Αυθεντική θεωρείται μόνον η πρωτότυπη παρέμβαση ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της.


Εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ταυτόχρονη διερμηνεία και την πρωτότυπη παρέμβαση (ή τη γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της), υπερισχύει η πρωτότυπη παρέμβαση (ή η γραπτή αναθεωρημένη μετάφρασή της).


Η χρήση της εγγραφής της διερμηνείας για σκοπούς διαφορετικούς των ανωτέρω απαγορεύεται αυστηρά, εκτός εάν δοθεί ρητή άδεια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια