Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Committee on Women's Rights and Gender Equality

FEMMΣυνεδρίαση επιτροπής -11:07 / 12:55 - 15-05-2018
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Tue, 15 May 2018 09:00 - 10:00
  • With the Council and Commission
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 Approval of minutes of meetings (PE618.177)
  • Approval of minutes of meetings (PE619.181)
  • *** Electronic vote ***
  • 4.0 (FEMM/8/11367) The situation in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 17 May 2017)
  • 5.0 (FEMM/8/12930) Summary Report of FEMM Committee's priorities
  • *** End of electronic vote ***
  • 6.0 (FEMM/8/09837) Work-life balance for parents and carers
  • 7.0 (FEMM/8/12253) 2019 budget - Trilogue mandate
  • * * *
 • Tue, 15 May 2018 10:00 - 11:00
  • 8.0 Coordinators’ meeting
  • * * *
 • Tue, 15 May 2018 11:00 - 12:30
  • 9.0 (FEMM/8/11381) The situation of migrant women workers in rural areas and farms in the EU
 • Tue, 15 May 2018 12:30 - 13:00
  • 10.0 (FEMM/8/08903) Measures to prevent and combat mobbing and sexual harassment at workplace, in public spaces, and political life in the EU
  • 11.0 Any other business
  • 12.0 Next meetings (FEMM(2018)0528_1) Mon, 28 May 2018
 
 
   
URL της ροής των βίντεο
 
Μόνιμη διεύθυνση URL αυτής της σελίδας
 
Επικοινωνία και βοήθεια