Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Προϋπολογισμών

BUDGΣυνεδρίαση επιτροπής -15:14 / 16:12 - 24-09-2018
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Mon, 24 Sep 2018 15:00 - 16:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 Approval of minutes of meetings (PE627.621)
  • * * *
  • 4.0 (BUDG/8/13626) Establishing the 'Customs' programme for cooperation in the field of customs
  • 5.0 (BUDG/8/13501) Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument
  • 6.0 (BUDG/8/13515) European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund
  • * * *
  • 7.0 Building policy Exchange of views on: - EP: Jean Monnet House in Bazoches - EC: Euro Office Luxembourg - EC: JMO2 Luxembourg - ESMA: Paris office - EC: pre-information EU Delegation Baku, Azerbaijan - EC: pre-information Loi-78 and Loi-82 Brussels - Any other information received
 • Mon, 24 Sep 2018 16:30 - 18:30
  • Coordinators' meeting (in camera)
 • Tue, 25 Sep 2018 10:30 - 12:30
  • Joint meeting with the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) - (see separate agenda)
 • Tue, 25 Sep 2018 14:30 - 18:30
  • 8.0 (BUDG/8/13437) Justice programme
  • 9.0 (BUDG/8/13900) Annual Report on the financial activities of the European Investment Bank
  • 10.0 (BUDG/8/13752) Establishing the Asylum and Migration Fund
  • 11.0 (BUDG/8/13482) European Social Fund Plus (ESF+)
  • 12.0 (BUDG/8/13347) Differentiated integration
  • 13.0 (BUDG/8/13630) Establishing the "Fiscalis" programme for cooperation in the field of taxation
  • 14.0 (BUDG/8/13754) Establishing the Internal Security Fund
  • 15.0 (BUDG/8/13770) Establishing the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III)
  • *** Voting time ***
  • 16.0 (BUDG/8/14460) Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund – EGF/2018/001 NL/Financial service activities - The Netherlands
  • 17.0 (BUDG/8/14032) Draft Amending Budget No 5 to the General Budget 2018 Cancellation of the reserve related to the support to Turkey from the Instrument for Pre-Accession (IPA II), reinforcement of the European Neirbourhood Instrument (ENI) and of the Humanitarian Aid for orther urgent actions and modification of the establishment plan of the Innovation & Networks Executive Agency (INEA) in the context of the WiFi4EU initiative
  • 18.0 (BUDG/8/12594) Establishing a European Labour Authority
  • 19.0 2018 Budget: Section III - Commission Rapporteur: Siegfried Mureşan (PPE) - DEC 19/2018, 20/2018 - Any other tranfer request
  • 20.0 2018 Budget: Other Sections Rapporteur: Richard Ashworth (PPE) - ECA: V/AB-10/C/18 - CoR: INF2/1208 - EEAS: INF1/2018 - Ombudsman: N.3/2018 - Any other transfer request
  • 21.0 Building policy Rapporteur: Monika Hohlmeier (PPE) - EP: Jean Monnet House in Bazoches - EC: Euro Office Luxembourg - EC: JMO2 Luxembourg - ESMA: Paris office - Any other request
  • 22.0 (BUDG/8/12644) General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections
  • *** End of vote ***
 • Wed, 26 Sep 2018 09:00 - 12:30
  • *** Voting time ***
  • 23.0 (BUDG/8/12644) General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections
  • *** End of vote ***
  • 24.0 (BUDG/8/13445) Establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)
  • 25.0 (BUDG/8/13458) 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport
  • 26.0 (BUDG/8/13479) Establishing the Rights and Values programme
  • 27.0 (BUDG/8/13489) EU Anti-Fraud Programme
  • 28.0 (BUDG/8/13432) Establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
  • 29.0 (BUDG/8/13440) Financing, management and monitoring of the common agricultural policy
  • 30.0 (BUDG/8/14545) Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Portugal – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel
 • Wed, 26 Sep 2018 14:30 - 18:30
  • 31.0 (BUDG/8/13757) Establishing, as part of the Integrated Border Managament Fund, the instrument for financial support for border management and visa
  • 32.0 (BUDG/8/13759) Establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment
  • 33.0 (BUDG/8/13732) Establishing the European Defence Fund
  • 34.0 (BUDG/8/13470) Establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027)
  • 35.0 (BUDG/8/13594) Establishing the Digital Europe programme for the period 2021-2027
  • 36.0 (BUDG/8/13608) Establishing the Programme for single market, competitiveness of enterprises, including small and medium-sized enterprises, and European statistics
  • 37.0 (BUDG/8/13781) European Maritime and Fisheries Fund
  • 38.0 (BUDG/8/13737) Establishing the European Solidarity Corps programme
  • ------
  • 39.0 Any other business
  • 40.0 Next meetings 8-9 October 2018 (BUDG), Brussels 22 October 2018 (Joint BUDG-ECON), Strasbourg 25 October 2018 (Joint BUDG-ECON), Strasbourg