Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

CONTΣυνεδρίαση επιτροπής -09:00 / 12:34 - 20-11-2018
 
Μεταφόρτωση Βοήθεια: on  
 
Για να λάβετε τον σύνδεσμο του βίντεο, πρέπει να δώσετε τη διεύθυνση του email σας:
 
 
(Διαβάστε το)
 
 
 
 
Θέμα
This event is also available on our multidevice player.
Ημερήσια διάταξη
 • Mon, 19 Nov 2018 15:00 - 18:30
  • 1.0 Adoption of agenda
  • 2.0 Chair’s announcements
  • 3.0 Approval of minutes of meetings (PE629.382)
  • Approval of minutes of meetings (PE629.483)
  • Approval of minutes of meetings (PE629.387)
  • Approval of minutes of meetings (PE629.581)
  • Approval of minutes of meetings (PE629.592)
  • 4.0 (CONT/8/14083) Discharge 2017: General budget of the EU - European Commission
  • 5.0 (CONT/8/14983) Closure of the accounts for European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2016
  • 6.0 (CONT/8/13880) Annual Report 2017 on the control of the financial activities of the EIB
  • 7.0 (CONT/8/14617) ECA Special report 18/2018 (Discharge 2017): Is the main objective of the preventive arm of the Stability and Growth Pact delivered?
  • 8.0 (CONT/8/13392) Implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring parliamentary scrutiny over decentralised agencies
  • 9.0 (CONT/8/14958) Review of status of the Commission’s register of expert groups and their composition
 • Tue, 20 Nov 2018 09:00 - 12:30
  • *** Electronic vote ***
  • 10.0 (CONT/8/13322) Assessing how the EU budget is used for public sector reform
  • 11.0 (CONT/8/13762) Establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment
  • 12.0 (CONT/8/13985) Establishing the 'Customs' programme for cooperation in the field of customs
  • 13.0 (CONT/8/13989) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
  • *** End of electronic vote ***
  • 14.0 (CONT/8/14083) Discharge 2017: General budget of the EU - European Commission
  • 15.0 (CONT/8/13389) Implementation of the Treaty provisions on Parliament’s power of political control over the Commission
  • 16.0 (CONT/8/13882) Annual Report 2017 on the protection of the European Union’s financial interests- fight against fraud
  • 17.0 (CONT/8/13886) Establishment of the European Monetary Fund
  • 18.0 (CONT/8/14959) The implementation by the Commission of Article 61 of the new Financial Regulation on conflicts of interests in Member States
 • Tue, 20 Nov 2018 14:30 - 18:30
  • 19.0 (CONT/8/14083) Discharge 2017: General budget of the EU - European Commission
  • 20.0 (CONT/8/14960) Study on Ex Ante Conditionality in ESI Funds State of Play and their potential impact on the Financial Implementation of the Funds
  • 21.0 (CONT/8/14962) ECA Opinion on Commission proposals for regulations relating to the Common Agricultural Policy for the post 2020 period
  • * * *
  • In camera (Items 22, 23 and 24)
  • 22.0 (CONT/8/14961) OLAF investigations and fraud patterns in Bulgaria
  • 23.0 (CONT/8/15019) OLAF investigation on European Asylum Support Office (EASO)
  • 24.0 Coordinators’ meeting
  • 25.0 Any other business
  • 26.0 Next meetings (CONT(2018)1126_1) Mon, 26 Nov 2018
  • Next meetings (CONT(2018)1203_1) Mon, 3 Dec 2018
  • Next meetings (CONT(2018)1213_1) Thu, 13 Dec 2018