Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Otsi täiskogu videot

 
01-07-2014 Kõik ametiajad
 
 
 
 

Istungjärgu jätkamine

15:06 / 15:06 - 26-04-2017
 
Hetke sõnavõtja
Antonio TAJANI Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Itaalia
 
 
President
  • Euroopa Parlament
Asepresident
Esimees
  • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
Liige
  • Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
  • Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
  • Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
Asendusliige
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
  • Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
  • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 
 
 
 
Lõpetamine: Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.


Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.


Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).


Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

   
Videovoo URL
 
Selle lehe püsiv URL
 
Kontakt ja abi