Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Otsi täiskogu videot

 
01-07-2014 Kõik ametiajad
 
 
 
 

Osaistungjärgu avamine

08:32 / 08:32 - 14-09-2017
 
Hetke sõnavõtja
Ulrike LUNACEK Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon Austria
 
 
Asepresident
  • Euroopa Parlament
Liige
  • Väliskomisjon
  • Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks
Asendusliige
  • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
  • Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees
Aseesimees
 
 
 
 
Lõpetamine: Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.


Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.


Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).


Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

   
Videovoo URL
 
Selle lehe püsiv URL
 
Kontakt ja abi