Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Osaistungjärgu avamine

08:31 / 08:31 - 15-04-2014
 
Hetke sõnavõtja
Roberta ANGELILLI Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Itaalia
 
 
Asepresident
Liige
  • Euroopa Parlament
  • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
Asendusliige
  • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
  • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 
 
 
 
Lõpetamine: Suulist tõlget ei loeta istungi arutelude autentseks salvestiseks.

Euroopa Parlamendi pakutav arutelude suuline tõlge on mõeldud ainult koosolekul osalejate suhtlemise lihtsustamiseks ning seda ei loeta mingil juhul arutelude autentseks salvestiseks.


Autentne on ainult originaalkõne või selle kontrollitud kirjalik tõlge.


Kui suuline tõlge erineb originaalkõnest (või selle kontrollitud kirjalikust tõlkest), on ülimuslik originaalkõne (või selle kontrollitud kirjalik tõlge).


Kui Euroopa Parlament ei ole selleks andnud selgesõnalist luba, on suulise tõlke salvestiste kasutamine muul kui ülalnimetatud otstarbel rangelt keelatud.

   
Videovoo URL
 
Selle lehe püsiv URL
 
Kontakt ja abi