Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Pangandussektoriväliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik (lühiettekanne)

21:51 / 21:58 - 09-12-2013
 
Hetke sõnavõtja
Roberta ANGELILLI Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon Itaalia
 
 
Asepresident
Liige
  • Euroopa Parlament
  • Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks
Asendusliige
  • Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
  • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 
 
 
Sellel teemal sõnavõtja
Teemade loetelu: E, 09 Dets 2013
 
 
   
Videovoo URL
 
Selle lehe püsiv URL
 
Kontakt ja abi