Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Konkurentsi kaitsmine lennutranspordisektoris (arutelu)

19:58 / 20:40 - 13-03-2019
 
Hetke sõnavõtja
Ramon TREMOSA i BALCELLS Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon Hispaania
 
 
Liige
  • Euroopa Parlament
  • Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • Majandus- ja rahanduskomisjon
  • Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
Asendusliige
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
  • Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
  • Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
  • Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 
 
 
 
 
   
Kontakt ja abi