Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Täysistuntovideoiden haku

 
01-07-2014 Kaikki vaalikaudet
 
 
 
 

Istunnon avaaminen

08:31 / 08:31 - 26-05-2016
 
Tämänhetkinen puhuja
Anneli JÄÄTTEENMÄKI Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä Suomi
 
 
Varapuhemies
Jäsen
  • Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
  • Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • Euroopan parlamentti
Varajäsen
  • Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
  • Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta
  • Budjettivaliokunta
  • Ulkoasiainvaliokunta
 
 
 
 
Vastuuvapaus: Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.


Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.


Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.


Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

   
Videon URL-osoite
 
Tämän sivun pysyvä URL-osoite
 
Yhteystiedot ja ohje