Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Täysistuntovideoiden haku

 
01-07-2014 Kaikki vaalikaudet
 
 
 
 

Istunnon avaaminen

09:06 / 09:06 - 06-04-2017
 
Tämänhetkinen puhuja
Antonio TAJANI Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Italia
 
 
Puhemies
  • Euroopan parlamentti
Varapuhemies
Puheenjohtaja
  • Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
Jäsen
  • Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
  • Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
Varajäsen
  • Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 
 
 
 
Vastuuvapaus: Tulkkaus ei muodosta virallista istuntoselostusta.

Euroopan parlamentti on järjestänyt keskustelujen simultaanitulkkauksen ainoastaan kokouksen osanottajien välisen viestinnän helpottamiseksi. Nauhoitettu tulkkaus ei ole missään tapauksessa todistusvoimainen.


Ainoastaan alkuperäinen puhe tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös ovat todistusvoimaisia.


Jos simultaanitulkkaus ja alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) eroavat toisistaan, alkuperäinen puhe (tai puheen tarkistettu kirjallinen käännös) on ensisijainen.


Nauhoitetun tulkkauksen käyttäminen muussa kuin jäljempänä mainitussa tarkoituksessa on ehdottomasti kielletty ilman Euroopan parlamentin nimenomaista lupaa.

   
Videon URL-osoite
 
Tämän sivun pysyvä URL-osoite
 
Yhteystiedot ja ohje