Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Cuardaigh físeán den suí iomlánach

 
01-07-2014 Na Téarmaí Parlaiminteacha uile
 
 
 
 

Opening of the sitting

09:01 / 09:01 - 18-01-2018
 
Cainteoir reatha
Mairead McGUINNESS Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) Éire
 
 
Leas-Uachtarán
  • Parlaimint na hEorpa
Comhalta
  • An Toscaireacht chun an Choiste Pharlaimintigh Cobhsaíochta agus Comhlachais d’AE-de Mhontainéagró
  • An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
Comhalta ionadaíoch
  • An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas
  • An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
Leas-Chathaoirleach
 
 
 
 
Séanadh: Ní hionann an ateangaireacht agus taifead barántúil ar na himeachtaí.

Is chun an chumarsáid i measc na rannpháirtithe sa chruinniú a éascú, agus chuige sin amháin, a chuireann Parlaimint na hEorpa ateangaireacht chomhuaineach ar na díospóireachtaí ar fáil. Ní hionann é agus taifead barántúil ar na himeachtaí.


Is í an óráid bhunaidh amháin, nó an t-aistriúchán scríofa athcheartaithe den óráid sin, atá barántúil.


Sa chás ina mbíonn aon difríocht idir an ateangaireacht chomhuaineach agus an óráid bhunaidh (nó an t-aistriúchán scríofa athcheartaithe den óráid sin), is ag an óráid bhunaidh (nó an t-aistriúchán scríofa athcheartaithe) atá an forlámhas.


Mura rud é go bhfuil sé údaraithe go sainráite ag Parlaimint na hEorpa, tá cosc ar an ateangaireacht taifeadta a úsáid chun aon chríocha seachas na gcríoch thuasluaite.

   
URL den fhís-sruthú
 
URL buan den leathanach seo
 
Teagmháil agus cúnamh