Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

A comprehensive European Union framework on endocrine disruptors (debate)

08:31 / 08:53 - 18-04-2019
 
Cainteoir reatha
Julie GIRLING Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) an Ríocht Aontaithe
 
 
Comhalta
  • Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Thoir Theas agus Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (ASEAN)
  • An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • Parlaimint na hEorpa
  • An Coiste Fiosrúcháin um Thomhais Astaíochtaí san Earnáil Gluaisteán
Comhalta ionadaíoch
  • An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
  • An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne
  • An Coiste um Iascach
  • An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí
 
 
 
 
   
Teagmháil agus cúnamh