Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

A comprehensive European Union framework on endocrine disruptors (debate)

08:31 / 08:53 - 18-04-2019
 
Cainteoir reatha
Michèle RIVASI An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí an Fhrainc
 
 
Comhalta
  • Parlaimint na hEorpa
  • An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí
Comhalta ionadaíoch
  • An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
  • An Coiste um Achainíocha
Leas-Chathaoirleach
  • Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 
 
 
 
   
Teagmháil agus cúnamh