Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

European Maritime Single Window environment (debate)

08:53 / 09:26 - 18-04-2019
 
Cainteoir reatha
Sirpa PIETIKÄINEN Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) an Fhionlainn
 
 
Comhalta
  • An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta
  • Parlaimint na hEorpa
  • Toscaireacht don chaidreamh le Daon-Phoblacht na Síne
  • Coiste fiosrúcháin chun imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe agus ar dhrochriarachán líomhnaithe i bhfeidhmiú dhlí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid, le seachaint cánach agus le himghabháil cánach
Comhalta ionadaíoch
  • An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne
  • Coiste Speisialta um Rialuithe Cánach agus Bearta Eile atá Comhchosúil ó thaobh Cineáil nó Éifeachta
  • Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
  • Coiste Speisialta um Rialuithe Cánach agus Bearta Eile atá Comhchosúil ó thaobh Cineáil nó Éifeachta (TAXE 2)
 
 
 
 
 
   
Teagmháil agus cúnamh