Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

European Maritime Single Window environment (debate)

08:53 / 09:26 - 18-04-2019
 
Cainteoir reatha
José Inácio FARIA Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) an Phortaingéil
 
 
Comhalta
  • Parlaimint na hEorpa
  • Toscaireacht don chaidreamh le tíortha Mheiriceá Láir
  • Toscaireacht chun an Comhthionòl Parlaiminteach Eorpach agus Laidin-Mheiriceánach
  • An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
Comhalta ionadaíoch
  • Toscaireacht don chaidreamh leis an tSeapáin
  • An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht
  • An Coiste Speisialta um nós imeachta údaraithe AE maidir le lotnaidicídí
  • An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne
 
 
 
 
 
   
Teagmháil agus cúnamh