Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Cameroon

10:36 / 11:07 - 18-04-2019
 
Cainteoir reatha
Judith SARGENTINI An Grúpa Glas/Grúpa na Saor-Comhghuaillíochta Eorpaí an Ísiltír
 
 
Comhalta
  • Parlaimint na hEorpa
  • Toscaireacht don chaidreamh leis an Aifric Theas
  • Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
  • An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
  • An Coiste Speisialta um Sceimhlitheoireacht
Comhalta ionadaíoch
  • Toscaireacht um chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach
  • An Coiste um Fhorbairt
  • An Fochoiste um Chearta an Duine
  • An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
Leas-Chathaoirleach
 
 
 
 
 
   
Teagmháil agus cúnamh