Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Cameroon

10:36 / 11:07 - 18-04-2019
 
Cainteoir reatha
Cécile Kashetu KYENGE Grúpa an Aontais Fhorásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParliament na hEorpa an Iodáil
 
 
Comhalta
  • Parlaimint na hEorpa
  • Toscaireacht um chaidreamh leis an bParlaimint Phan-Afracach
  • An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
Comhalta ionadaíoch
  • An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  • An Coiste um Fhorbairt
Leas-Chathaoirleach
  • Toscaireacht chun an Chomhthionóil Pharlaimintigh den ACP agus den AE
 
 
 
 
 
   
Teagmháil agus cúnamh