Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Cameroon

10:36 / 11:07 - 18-04-2019
 
Cainteoir reatha
Michaela ŠOJDROVÁ Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh (Na Daonlathaithe Críostaí) an tSeicia
 
 
Comhalta
  • Parlaimint na hEorpa
  • An Coiste um Chultúr agus um Oideachas
  • An Coiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne
  • Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE agus den Tuirc
Comhalta ionadaíoch
  • An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta
  • An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
  • Toscaireacht don Chaidreamh leis an Eilvéis agus leis an Iorua, agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den AE-Íoslainn agus chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE)
  • An Fochoiste um Chearta an Duine
Leas-Chathaoirleach
 
 
 
 
 
   
Teagmháil agus cúnamh