Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja (rasprava)

08:53 / 09:26 - 18-04-2019
 
Trenutni govornik
Gesine MEISSNER Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu Njemačka
 
 
Članica
  • Europski parlament
  • Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika
  • Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini
  • Odbor za promet i turizam
Zamjenica
  • Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • Istražni odbor za mjerenje emisija u automobilskom sektoru
  • Posebni odbor za postupak Unije za odobravanje pesticida
  • Odbor za industriju, istraživanje i energiju
 
 
 
 
 
   
Kontakt i pomoć