Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Okružje jedinstvenog europskog pomorskog sučelja (rasprava)

08:53 / 09:26 - 18-04-2019
 
Trenutni govornik
Sirpa PIETIKÄINEN Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) Finska
 
 
Članica
  • Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
  • Europski parlament
  • Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom
  • Istražni odbor za ispitivanje navodnih kršenja i nepravilnosti u primjeni prava Unije u području pranja novca, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza
Zamjenica
  • Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
  • Odbor za prava žena i jednakost spolova
  • Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka
  • Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a
  • Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2)
 
 
 
 
 
   
Kontakt i pomoć