Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Ieškoti plenarinio posėdžio vaizdo įrašo

 
01-07-2014 Visos kadencijos
 
 
 
 

Posėdžio pradžia

08:32 / 08:32 - 27-04-2017
 
Dabar kalba
Ildikó GÁLL-PELCZ Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija Vengrija
 
 
Pirmininko pavaduotoja
  • Europos Parlamentas
Narė
  • Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas
  • Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
  • Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
  • Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
  • Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE 2)
  • Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
Pavaduojanti narė
  • Delegacija ryšiams su Pietų Afrika
  • Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  • Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 
 
 
 
Atsakomybės apribojimas: Vertimas žodžiu negali būti laikomas autentiška posėdžio stenograma.

Europos Parlamentas pateikia sinchroninį diskusijų vertimą tik norėdamas palengvinti posėdžio dalyvių bendravimą, ir šis vertimas jokiu būdu nėra laikomas autentišku diskusijų įrašu.


Autentišku laikomas tik kalbos originalas arba patikrintas jos vertimas.


Jei skiriasi sinchroninis vertimas ir kalbos originalas (ar patikrintas kalbos vertimas raštu), viršesnis yra kalbos originalas (ar patikrintas vertimas raštu).


Be aiškaus Europos Parlamento leidimo draudžiama naudoti vertimo žodžiu įrašus kitiems tikslams, nei čia nurodytieji tikslai.

   
Vaizdo įrašo adresas (URL)
 
Šio puslapio nuolatinis universalusis adresas
 
Kontaktai ir pagalba