Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Euro įvedimas Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d. (diskusijos)

21:27 / 22:30 - 15-07-2014
 
Dabar kalba
Michel REIMON Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas Austrija
 
 
Narys
  • Europos Parlamentas
  • Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis
  • Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • Užsienio reikalų komitetas
Pavaduojantis narys
  • Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu
  • Delagacija ryšiams su Iraku
  • Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  • Kultūros ir švietimo komitetas
  • Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
 
 
 
Kalbėtojas šia tema
 
 
   
Vaizdo įrašo adresas (URL)
 
Šio puslapio nuolatinis universalusis adresas
 
Kontaktai ir pagalba